Έτος o

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Οι τέσσερις γνώμες...

Τέσσερις γνώμες υπάρχουν για κάθε άνθρωπο:

α) η γνώμη που έχει ο κόσμος γι’ αυτόν,
β) η γνώμη που έχουν οι συγγενείς του,
γ) η δική του γνώμη για τον εαυτόν του και
δ) η γνώμη που έχει ο Θεός γι’ αυτόν, και αυτή είναι που τελικά μετράει. Όλες οι άλλες γνώμες δεν έχουν καμμία βαρύτητα.

Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας simeiakairwn


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
×