Έτος o

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Άδειες Υδρογονανθράκων που έχουν χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία

Άδειες Έρευνας Υδρογονανθράκων

Τεμάχιο 2 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013
Eni Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»
KOGAS Cyprus Limited (20%)
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (20%)

Τεμάχιο 3 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013
Eni Cyprus Limited (50%) - «Διαχειριστής»
KOGAS Cyprus Limited (20%)
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (30%)

Τεμάχιο 5 – Χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021
ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (60%) - «Διαχειριστής»
Qatar Petroleum International Upstream LLC (40%)

Τεμάχιο 6 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017
Eni Cyprus Limited (50%) - «Διαχειριστής»
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (50%)

Τεμάχιο 7 – Χορηγήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (50%) - «Διαχειριστής»
Eni Cyprus Limited (50%)

Τεμάχιο 8 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017
Eni Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (40%)

Τεμάχιο 9 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013
Eni Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»
KOGAS Cyprus Limited (20%)
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (20%)

Τεμάχιο 10 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017
ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (60%) - «Διαχειριστής»
Qatar Petroleum International Upstream LLC (40%)

Τεμάχιο 11 – Χορηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013
TotalEnergies EP Cyprus B.V. (50%) - «Διαχειριστής»
Eni Cyprus Limited (50%)

Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Τεμάχιο 12 (Αφροδίτη) – Χορηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2019
Chevron Cyprus Limited (35%) - «Διαχειριστής»
Delek Drilling Limited Partnership (30%)
BG Cyprus Limited (35%)

Κοίτασμα Φυσικού Αερίου «Αφροδίτη»
Τον Ιούνιο του 2015 ο αδειούχος του Τεμαχίου 12 ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», η αξιολόγηση του οποίου καταδεικνύει ποσότητες φυσικού αερίου της τάξης των 4,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών (Tcf), είναι οικονομικά βιώσιμη και ακολούθως υπέβαλλε Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη το παρόν οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον στην παγκόσμια αγορά του φυσικού αερίου, ο αδειούχος του Τεμαχίου 12, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), κατέληξε ότι η βέλτιστη, υπό τις περιστάσεις, επιλογή για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» είναι η πώλησή του στην Αίγυπτο, όπου θα μεταφερθεί μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Οι συζητήσεις μεταξύ του αδειούχου του Τεμαχίου 12 και του ΥΕΕΒ αναφορικά με τη συμφωνία επί του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής ολοκληρώθηκαν και το Νοέμβριο του 2019 χορηγήθηκε Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων για το κοίτασμα Αφροδίτη, η οποία είναι και η πρώτη που παραχωρείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: meci.gov.cy


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
×