Έτος o

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Νουθεσίες γ. Εφραίμ Φιλοθεΐτου του μεγάλου σύγχρονου Ιεραποστόλου της Αμερικής

* Καμμιά χαρά κοσμική δεν μένει χωρίς μεταμέλεια. Μόνον η χαρά που προέρχεται από τον Θεό είναι γνήσια και ειλικρινής. Δόξες και χρήματα, όλα είναι ψεύτικα. Όλα αυτά ο θάνατος τα βάζει στην αρμόζουσα θέσι τους.

* Ο ουράνιος Πατήρ μας παιδεύει όχι για να έλθουμε σε απόγνωσι, αλλά για να μετανοήσουμε και διορθωθούμε.

* Ο πόνος εξαγνίζει την ψυχή, την κάνει ταπεινή, πονετική, αγαθή και έτσι καταστρώνεται το έδαφος για την θείαν επίσκεψι.

* Όλα τα λυπηρά μας αποστέλλονται χωρίς καμμιά αμφιβολία για την θεραπεία της ψυχής μας που νοσεί.

* Δωρεάν σώζει ο Χριστός τον άνθρωπον, οι κόποι δείχνουν την προαίρεσι... του ανθρώπου.

* Με την υπομονή στα παθήματα κάμνουμε το θέλημα του Θεού. Όποιος υπομένει πειρασμό, επιθέτει φάρμακο στην ψυχή του.

* Ποιος μετενόησε και δεν σώθηκε; ποιος είπε το ημάρτησα και δεν συγχωρέθηκε; ποιος έπεσε και εζήτησε βοήθεια και δεν σηκώθηκε; ποιος έκλαυσε και δεν παρηγορήθηκε από τον Θεόν;

* Από τον άνθρωπο ο Θεός θέλει να ιδεί προαίρεσι αγαθή και βία (προσπάθεια φιλότιμη) στα μέτρα των δυνάμεών του, και όταν αυτά τα διάθεση με ταπείνωσι, τότε Αυτός αναλαμβάνει την τελείωσι του αγαθού έργου...

* ... Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε θέσι κανείς. Ο πνευματικός κόσμος μας περιμένει όλους. Περαστικοί είμεθα πάνω στη γη... Πριν δε μας πάρη από αυτόν τον φθαρτόν κόσμον να παρακαλούμε να μας τακτοποίηση μαζί Του, όσον γίνεται πιο τέλεια για να μη δυσκολευθή η ψυχή μας στην άνοδό της από τους κακούς φορολόγους δαίμονας...

* Έχουμε ένα Θεό με φιλόστοργα θεικά σπλάγχνα, που μας υπομένει και συνεχίζει να μας αγαπά και να μας φροντίζει, και εμείς οι άνθρωποι τον αρνούμεθα, τον υβρίζουμε, και δεν ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Τυπικά τον πιστεύουμε και ομολογούμε, ενώ με την απρόσεκτη ζωή μας γινόμαστε απαίσιοι και ελεεινοί οι δυστυχείς, από τα μυαλά μας, τις επιλογές μας, τον εγωισμό μας, την κοσμικοφροσύνη μας.

* Με την ειλικρινή μας μετάνοια μπορούμε να πάρουμε και πάλι τις ευλογίες του Θεού, να καθαρίσουμε το βεβαρυμένο ποινικό μας, αρκεί να τηρούμε τους όρους της πίστεως, τις εντολές του Θεού, και τότε το πυρ της χάριτος θα μας θερμάνη, δροσίζη, χαροποιή και θεοποιή κατά χάρι και μέθεξι.

* Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμι. Παίρνει το κάρβουνο και το κάνει διαμάντι. Παίρνει τον λύκο και τον κάνει αρνί. Παίρνει τον άγριο και τον κάνει άγιο. Παίρνει τον αιματοβαμμένο ληστή και τον κάνει πρώτο κάτοικο του Παραδείσου. Ακριβώς, επειδή έχει τέτοια δύναμι η μετάνοια, γι' αυτό ο Διάβολος αγωνίζεται ν' αποτρέψη τον άνθρωπο από την μετάνοια. Έτσι εξηγούνται οι αντιρρήσεις πολλών ανθρώπων ως προς την μετάνοια και εξομολόγησι.

* Με πόνο θερμής προσευχής ας πούμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρησέ μας αληθινή, δακρύβρεκτη μετάνοια. Εσύ μας έμεινες μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Είσαι η αλήθεια μέσα σε τόσα ψέμματα. Είσαι η χαρά μας μέσα σε τόσες θλίψεις. Είσαι η λύτρωσίς μας μέσα σε τόση αμαρτία. Είσαι η Ειρήνη μέσα σ' έναν κόσμο τόσο ταραγμένο.

* Ευλαβικά Σε προσκυνώ, δέσποζε επί πάντων.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
×